top of page

צוות החינוך תשפ"ב

שכבה ט'

שכבה ח'

שכבה ז'

 • רכזת השכבה: תהילה וקנין

 • מחנכת ט'1- בוריס ספקטור

 • מחנכת ט'2- תהילה וקנין

 • מחנכת ט'3- אלינה כהן

 • מחנכת ט'4- מורן נח

 • רכזת השכבה: ניצן פרושי

 • מחנכת ח'1- סוהיר גדבאן

 • מחנכת ח'2- טל צבי

 • מחנכת ח'3- נעמה קרביץ

 • מחנכת ח'4- ניצן פרושי

 • מחנכת ח׳ 5- שי לפיד

 • רכזת השכבה: סיוון קליפר

 • מחנכת ז'1- הרן אלגרישי

 • מחנכת ז'2- מאור כהן

 • מחנכת ז'3- רונית הוך אביטן

 • מחנכת ז'4- סיוון קליפר

שכבה יב'

שכבה יא'

שכבה י'

 • רכזת השכבה: יהודה שרשבסקי

 • מחנך יב'1- יהודה שרשבסקי

 • מחנכת יב'2- יאיר ונקור

 • מחנכת יב'3- שרה שיין

 • מחנכת יב'4- סאוסן בדרה שלון

 • מחנכת יב'5- ענת עזרתי

 • מחנכת יב'6- ירדן אשל

 • רכזת השכבה: סיגל בן עזרא

 • מחנך יא'1- מירי שוב

 • מחנכת יא'2- רונן דביר

 • מחנכת יא'3- תומר דסה

 • מחנכת יא'4- סיגל בן עזרא

 • מחנכת יא'5- נטלי ברנד

 • מחנכת יא'6- אורנה לפיד

 • רכזת השכבה: שגיא שקד

 • מחנכת י'1- אליזבט סוסלנד

 • מחנכת י'2- אורית רוזנבאום

 • מחנכת י'3- אושרית בן שושן

 • מחנכת י'4- לימור תדמור

 • מחנכת י'5- אלדד חפץ

 • מחנכת י'6- שגיא שקד

bottom of page