top of page

דבר המנהלת

מה חשיבותו של בית הספר בימים אלה, בהם הידע רב ונגיש לכל אחד, ימים בהם הנערים והנערות מיומנים טכנולוגית הרבה יותר מהוריהם ומחלק ממוריהם?

בימים בהם הידע כבר מזמן אינו נחלת המבוגרים, ברור כי מערכת החינוך חייבת להציב מטרות נוספות וראויות הבונות תשתית חברתית איתנה, שתאפשר לכל אחד מהמשתלבים בתוכה להביא את חוזקותיו לידי ביטוי.

מבחינתי, בית הספר הינו בית חינוך בו הנער/ה נפגשים עם קבוצת השווים להם בגיל. בקבוצה זו הם מתמודדים עם שאלות של זהות אישית, חברתית, ערכית, ישראלית ודמוקרטית ומקבלים כלים להתמודדות עם סוגיות מורכבות בחברה ובתרבות הלוקלית והאוניברסלית.

תפקידה של מערכת החינוך בימים אלה הוא הצבת מטרות ראויות, הבונות תשתית חברתית איתנה המאפשרת לנערים/ות לקחת אחריות ולפתח מיומנויות של  מנהיגות אישית וחברתית.

חשוב לציין כי בית הספר מעניק לרב-גוניות מקום של כבוד. החינוך לפלורליזם מעשיר את החברה, הנערים והנערות עוברים תהליך חינוכי משמעותי בכל הרבדים, חשים שייכות, תורמים ונתרמים.

לצד תהליך הלמידה שבו הם מתבקשים להתבונן, לשאול שאלות, לחקור, ליצור וללמד את עמיתיהם, הם עוברים תהליך של סוציאליזציה חברתית דרך פעילויות, טיולים, סמינרים ושעות מחנך המפגישים אותם עם ערכים של סובלנות, כבוד האדם, אהבת הארץ וחתירה למצויינות אישית.

הצוות החינוכי ב"סולם צור" ימשיך לתת מקום המאפשר לתלמידנו להגביה עוף, להיות מעורבים, משפיעים, אחראיים ללא יאוש והרמת ידיים, ולממש את הפוטנציאל האישי של כל תלמיד ותלמידה.

שנה טובה, מוצלחת ופורייה

ענת וייס, מנהלת

bottom of page