top of page

הרשמה לשנת הלימודים תשפ"ה 

להורי כתות ז' תשפ"ה שלום רב!

בעוד כמה חודשים, ילדיכם יצטרפו למשפחת "סולם צור", ואנו שמחים לקבל אותם בשערינו.

על מנת שתהליך הקליטה וההסתגלות יהיה מוצלח ומיטבי, וכדי להקל ככל שניתן, עליכם ההורים, חשוב שגם שהחלק האדמיניסטרטיבי יהיה מסודר.

להלן כמה הנחיות חשובות לקראת ההרשמה לבית ספר "סולם צור", לתלמידי שכבת ז' תשפ"ה:

במהלך חודש פברואר כל משפחה תקבל מייל והודעת וואצאפ עם קישור להרשמה. נבקשכם למלא את כל הטפסים ולהוסיף את כל הצילומים הנדרשים ולשלוח אלינו חזרה במייל klita1@sulamt.org לא יאוחר מיום ראשון ה-31.3.24.

טופס בקשה מקוון לחברים עמם ילדיכם רוצים להיות בכתה יהיה זמין באתר בין התאריכים 1/05/24-15/05/24. חשוב למלא זאת בתשומת לב מרבית. אנו מתחייבים על חבר אחד מתוך הרשימה. 

נשתדל להתחשב כמה שיותר, אך ישנם מספר מקרים בהם איננו יכולים להתחייב:

1. הורים שלא רשמו את ילדיהם לבית הספר ו/או שלחו את הטופס המקוון לאחר ה-30.4.24. אנו רואים עצמנו חופשיים

    לשבץ את הנער/ה בכיתה על פי החלטתנו ללא התחשבות בטופס החברים.

2. תלמיד שרשם חברים, ובקיץ שינה את דעתו. איננו מבטיחים שנוכל לשנות את הבקשה.

ביום רביעי בתאריך 03/04/24, נקיים יום פתוח בשעה 19.30 בערב. נשמח לראותכם!

                                                    לכל שאלה ניתן לפנות אלינו,

                                                      בברכה צוות קליטת ז'

                                                               טל יוגב

                                                             יעל מרגלית

                                                             

שלבי הרישום לעולים לכיתה ז'

מתי מסתיימת ההרשמה?

ההרשמה המקוונת לשנה"ל תשפ"ה נפתחה. תאריך אחרון להגשת מסמכים 31/03/24.
 
ניתן לפנות אלינו במייל- klita1@sulamt.org

עד מתי יש להעביר במייל עותק פנקס חיסונים?

30.6.24

לתמיכה ועזרה ניתן לפנות אלינו בטלפון: 052-5382650 ו/או במייל klita1@sulamt.org

שלבי הרישום לעולים לחטיבה תחתונה

התלמידים מאזור הרישום של בית ספר "סולם צור" המצטרפים לחטיבה תחתונה (שכבת ח' / ט') מתבקשים למלא את הטפסים הבאים:

תשלומי הורים- שכר לימוד 

 

תשלומי הורים לשנת הלימודים תשפ"ה יתקיים במהלך חופשת הקיץ. על תאריכים מדויקים תשלח הודעה במייל. 

ניתן יהיה לשלם באופן מקוון באתר בית הספר.

bottom of page