top of page

אודות בית הספר

בית החינוך "סולם צור" שוכן בפאתי קיבוץ גשר הזיו שבגליל המערבי, הוא הוקם לפני כ-60 שנים ע"י קיבוצי התק"ם, משתייך למנהל לחינוך התיישבותי ויש לו היסטוריה ארוכת שנים.

הוא הוקם כבית חינוך משותף לישובים  רגבה, בית העמק, חניתה, גשר הזיו ופרוד.

במהלך השנים, בעקבות גידול באוכלוסיה, חלק מהישובים עזבו את בי"ס ואחרים הצטרפו.

כיום ביה"ס קולט תלמידים מישובים שונים במועצה האזורית "מטה אשר" : גשר הזיו, ראש הנקרה, בצת, לימן, רגבה, לוחמי הגיטאות, מצובה.

במשך שנים רבות היה ביה"ס בבעלות הקיבוצים והחל משנת 2008 עבר ביה"ס לבעלות המועצה האזורית מטה אשר והפך להיות ביה"ס הגדול ביותר בתחומה.

בית הספר פתוח לחידושים וניסויים הקיימים בשדה החינוכי והשתלב במהלך השנים האחרונות בתכניות לימוד חדשניות המותאמות למיומנויות הנדרשות מתלמיד במאה ה-21.

בשנת הלימודים תשנ"א (1990) הוקמה מסגרת המשלבת את בתי הספר התיכונים השש-שנתיים במועצה האזורית "מטה אשר".

שילוב "מטה אשר" הוקם כמתן פיתרון לצורך בהרחבת אפשרויות הבחירה לתלמידי החטיבות העליונות של בתי הספר השותפים, ע"י פתיחת מגמות הבחירה לכלל התלמידים ללא קשר להשתייכותם הבית-ספרית.

פיתרון ייחודי זה הפועל כמעט 30 שנה, מהווה חלק מתפיסה אזורית מערכתית של המועצה האזורית "מטה אשר", הרואה בחינוך חלק מרכזי בהוויתנו.

לביה"ס הסמכה של "בית ספר ירוק מתמיד" מטעם המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך. אהבת הארץ והשמירה על הסביבה גלומים בעולם הערכי שעליו מתחנכים התלמידים בביה"ס. בעולם בו השיח על המשבר הסביבתי תופס מקום מרכזי יש למערכת החינוך תפקיד מכריע בעיצוב הדור הצעיר למודעות, מעורבות ואחריות סביבתית. ההסמכה מהווה הכרה בחינוך הסביבתי המשמעותי המתקיים בבית הספר.

מזה כעשור ביה"ס משתייך לתכנית התקשוב הלאומית. לכל תלמיד ניתנת האפשרות לרכוש או להשאיל מבי"ס מחשב נייד החל מכיתה ז'. שילוב אמצעי קצה טכנולוגיים (מחשב נייד, מחשב לוח ועוד) נותן מענה למגמה הרווחת בחינוך שעל פיה הטכנולוגיה היא חלק בלתי נפרד מתהליכים פדגוגיים ומאפשרת יישום גישות מתקדמות בחינוך. החדשנות הטכנולוגית פדגוגית מזמנת תהליכי הוראה, למידה והערכה משמעותיים ותורמת לטיפוחם של לומדים עצמאיים העתידים להפוך לאזרחים דיגיטליים המתפקדים באופן מיטבי בעולם המתפתח. ​

החל משנת הלימודים תשע"ט פועלת בביה"ס תכנית "מארג" הארבע שנתית השואפת להעניק חינוך ציוני, יהודי ודמוקרטי-אזרחי בבתי הספר, בשילוב עם הערכים המאפיינים כל מוסד. במסגרת השתלבותנו בתכנית אנו מעמיקים את הדיון בערכים ובמאפיינים שאנו מבקשים להנחיל, תוך פיתוח תכניות חדשות ומגוונות העונות לערכינו היחודיים.

השנה לומדים בביה"ס 919 תלמידים בכיתות ז-יב'.

אנו מקיימים פעילות חינוכית מגוונת ומקורית המשפיעה על זהות התלמידים, במטרה לתת תשובות הולמות לכל תלמידי הקהילות השותפות בו ולהביאם עד לסיום יב בהתאם ליכולתו של כל אחד.

לדרך החינוכית שאנו מאמינים בה ומתחייבים להמשיך ולסלול: שותפות בחינוך של כל קהיליית "סולם צור" חינוך למצוינות לימודית, לחינוך ציוני יהודי ודמוקרטי ולהתנהלות ערכית בכל צעד ושעל.

bottom of page