top of page

תשלומי הורים ומלגות

,הורים נכבדים

​:את תשלומי ההורים ניתן לשלם בשתי דרכים

  • באשראי באמצעות אתר אינטרנט מאובטח (מהיר, פשוט ויעיל)

  • במזומן ובהמחאה

תשלום בהמחאה

כתבו עד 10 המחאות לפקודת " מועצה אזורית מטה אשר"- תאריך אחרון 06/2023

:תשלום אינטרנטי באמצעות כרטיס שאשראי

 התשלום מתבצע באופן מאובטח באמצעות מערכת התשלום המקוון

עד 10 תשלומים ללא ריבית. תשלום אחרון 06/2022

  • לחצו כאן להיכנס לאתר city pay כדי לשלם באופן מקוון

  • לרשום מספר ת.ז. של התלמיד ות.ז. של ראש בית אב.                            

מלגות

 מלגה מטעם המועצה

בקשות להנחות מהמועצה יש להגיש על-גבי טופס אותו ניתן יהיה להוריד מאתר המועצה. את הבקשות יש להגיש למחלקת חינוך במועצה או דרך מזכירות ביה"ס. ועדת ההנחות היא ועדה מטעם המועצה האזורית "מטה אשר".

מלגה מטעם משרד החינוך – נעשית דרך ביה"ס

יש להפנות בקשה בכתב למנהלת ביה"ס ולצרף לכך אישורים רלוונטים. (לחצו כאן  למעבר לטופס בקשת מלגה). ללא המסמכים הנדרשים, משה"ח לא יטפל בבקשה

השכרת לוקרים

ברחבי בית הספר פזורים מתחמי לוקרים לרשות התלמידים. הלוקרים מנוהלים ומתוחזקים על ידי מזכירת חט"ב- ורד אזולאי  והזמנת הלוקרים מתבצעת באופן ישיר מולה. טלפון ליצירת קשר: 04-9825272 בניתוב שיחות מזכירה ז'-ט' 

bottom of page