top of page

עבודת שורשים

לפניכם הנחיות כלליות לכתיבת עבודת השורשים. 

בעמוד זה מובא המבנה הכללי של העבודה והסבר תמציתי על הפרקים שהיא כוללת.
מרכיבי העבודה שלהלן מהווים קישורים לדפי הסבר נוספים המכילים הנחיות מפורטות לכתיבתם,  ומשימות מתוקשבות המלוות את חלקם.

קישורים להסברים על פרקי העבודה ולמשימות תמצאו גם בסרגל העליון וכן קישור לאתר בר-מצווה הכולל פעילויות מתוקשבות בנושאים שונים הנלמדים בכתה במסגרת שיעורי "בר מצווה".


יש מקום להוסיף לעבודת השורשים שלכם פרקים ורעיונות מקוריים משלכם ולשלבם בפרקים הניתנים כאן.

 

העבודה תוגש בקלסר, אלבום או כריכה אחרת, עפ"י בחירתכם.

אופן הגשת העבודה:

 • מודפסת

 • גופן לפי בחירתכם (כל עוד הוא קריא ומובן) 

 • גודל 14-12

 • מרווח של שורה וחצי

 

דרך ההגשה:

שער                   בשער העבודה יוצג נושא העבודה – עבודת שורשים
                         שם המגיש/ה
                         הכיתה
                         שם המחנך/ת

תוכן העניינים       פרקי העבודה והעמודים

הקדמה               אינה חובה! אפשר לפתוח את העבודה בשיר / תמונה ועוד, כיד  
                         הדמיון  ולהסביר את הבחירה.

מבוא                  במבוא עליכם להכניס את הקורא אל נושא העבודה, ולהסביר
                         מה אתם עומדים לכתוב בעבודה.

 

פרק ראשון – על עצמי

           

פרק שני –  נוף ילדותי

בחירת שיר או ספר אשר ליווה אותך מילדות ולהסביר את הבחירה.

 

פרק שלישי - משפחתי הקרובה
 

 •  סיכומי ראיונות עם המשפחה: הורים, אחים ואחיות, סבים וסבתות. ניתן גם
   להוסיף עוד מבני המשפחה.       

 •  אילן יוחסין.  

 

פרק רביעי – "שולחן שבת / חג"

 • סיכום על ארץ מוצאם של הוריי / סבים וסבתות.

 • סיפורי עדות / מסורת חג / מנהגים סביב שולחן השבת או החג / מתכונים ייחודיים 

 •     העוברים מדור לדור.

 

פרק חמישי – גלגולו של חפץ / מסמך

סיפורו של חפץ העובר במשפחה או חקר מסמך מהעבר המשפחתי.
 

פרק שישי – משימת בר מצווה
 

 • תיאור משימת התנדבות אישית או משפחתית כעזרה לזולת, כגון: עזרה לשכן מבוגר,  עזרה בגן ילדים / פעוטון / בחברת הילדים (א'-ו') וכדומה.

 • סיור משפחתי באחד מאתרי המורשת ותיעודו (יד-ליד, מוזיאון לוחמי הגיטאות, הכותל המערבי, בית התפוצות....

 

סיכום            בסיכום העבודה עליכם לסכם את תהליך העבודה שעברתם במסע להכרת המשפחה.

                    יש לכתוב מה תרם לכם

                   המחקר ההיסטורי ותיעודו, הראיונות עם בני המשפחה, איסוף החומר והבאתו לידי עבודה

                   מוגמרת.

 

רשימת מקורות – ביבליוגרפיה

רשימה של כל מקורות המידע: ספרים, סרטי וידאו, עיתונים וכו', עליהם הסתמכתם בכתיבת העבודה.

 

נספחים

מסמכים נוספים שלא הוצגו בעבודה: תעודות זהות, תעודות נישואין, גזרי עיתונים, תמונות ממקומות שונים ועוד.

 

הערות חשובות:
 

 •  עמודי העבודה צריכים להיות ממוספרים.

 •  מתחת לכל תמונה יש להסביר מה רואים בתמונה.

 •  כותרות העבודה – כותרות הפרקים וסעיפי המשנה צריכים להיות בגודל ובצבע אחידים.

 •  פסקאות – מביעות רעיון רציף.

 •  יש לגבות הכל על  Disk On Key.

 

כתיבת העבודה הינה תהליך בו הינכם מתבקשים להגיש את הטיוטות לפי לוח זמנים שינתן ע"י המחנך/ת ויש לעמוד בו.

אין להגיש עבודה סופית ללא הגשת טיוטות. 

תמונת שורשים.jpg
bottom of page