top of page
participation.jpg

התכנית למעורבות חברתית והתפתחות אישית הינה תכנית שמטרתה מעורבות התלמידים עם הקהילה, חשיפתם לאוכלוסיות שונות, ועידוד להתנדבות, כלומר נתינה ללא תמורה.
מי שמעט בעל ניסיון, יבין מיד שאדם אשר נותן הוא קודם כל מקבל. כלומר, כשאנחנו יוצאים, מתנדבים ומשקיעים מזמננו הפרטי על מנת לעזור לאחר אנחנו מרוויחים לא פחות מאשר נותנים.
ההתנסות, החווייה, תהליך ההיקשרות, וההתגייסות למען מטרה טובה, הינן רק חלק מהיתרונות בלצאת ולהתנדב בקהילה.

 

למה מה קרה? תלמידים מכתה י' ועד י"ב מחוייבים להתנדב כחלק מתכנית הלימודים של משרד החינוך, ולמעשה תלמיד שלא יתנדב את מספר השעות הדרושות לא יהיה זכאי לתעודת בגרות.

איפה ניתן להתנדב?

 

 ישנם באזורנו המון מקומות התנדבות כמו למשל: גנים ומערכות הגיל הרך ביישובים, בתי אבות וגיל הזהב, עמותות ומוסדות לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, מד"א בית חולים וקופות חולים שונות, עמותות כמו צער בעלי חיים וכלביות, תנועות נוער כמו בני המושבים והנוע"ל, ועוד ועוד ועוד. (מצורפת טבלה עם מעט מקומות התנדבות ביישובים. שאר המקומות ניתן למצוא באפליקציית טריביו, שזו אפליקציית דיווח שעות ההתנדבות).

 

כמה זמן צריך להתנדב?

 

 שעות ההתנדבות מתחלקות לשניי סוגים: שעות אישיות ושעות קבוצתיות.
שעות אישיות - אלו שעות שאני מבצע לבד באחד ממקומות ההתנדבות המצויינים בטבלה למעלה או באפליקצייה. ביצוע שעות אלו הן באחריות התלמיד בלבד!
שעות קבוצתיות - אלו שעות ההתנדבות אותן עושים יחד עם הכתה, או השכבה והן בדרך כלל באחיות המחנך/ת ורכזת השכבה.


כמה שעות מתנדבים כל שנה? 


כתה י' - כל תלמיד צריך להתנדב 60 שעות אישיות ו30 שעות קבוצתיות

כתה י"א - כל תלמיד צריך להתנדב 30 שעות אישיות ו15 שעות קבוצתיות
כתה י"ב - כל תלמיד צריך להתנדב 10 שעות קבוצתיות בלבד.
סה"כ מכתה י' ועד י"ב:  90 שעות אישות, 55 שעות קבוצתיות.

 

האם יש מסלולים מיוחדים?

ברור!!!
מסלול ספורטאים ונגנים מצטיינים - תלמיד שמתאמן במועדון או מחלקת נוער מסודרת או מנגן בלהקה או קונסבטוריון, זכאי לבצע מחצית מהשעות האישיות הנדרשות בכל שנה. בתנאי ש: הוא מביא בכל שנה מכתב חתום ע"י היו"ר יחד עם לוגו, ומאשר כי הוא ספורטאי/נגן פעיל לשנה זו. בנוסף, הוא חייב לבצע את ההתנדבות במקום בוא הוא מתאמן (אימון שחקנים צעירים, עזרה למאמנים, עזרה לוגיסטית לאפסנאי וכו').

מסלול תעודת בגרות חברתית - תעודת בגרות חברתית הינה תעודה נחשבת מאוד שתיתן לתלמיד קפיצת מדרגה כשילך למיונים לשנת שירות, במיונים לתפקידים שונים בצה"ל, בקבלה ללימודים אקדמיים ובראיונות עבודה.
התעודה ניתנת למי שמבצע 60 שעות התנדבות אישיות בכל שנה מכתה י' ועד י"ב (כלומר, סה"כ 180 שעות).

 

לשאלות ניתן לפנות להרן אלגרישי - רכז מעורבות חברתית והתפתחות אישית במייל:


harana@sulamt.org

bottom of page