מסלולי בחירה בחט"ב

צילום

אומנות

מוסיקה

יזמות

מקצועות לימוד חט"ב

מתמטיקה

רכז המקצוע: דינה ויינגולץ

אנגלית

רכז המקצוע: אלנה סמולקין

מדעים

רכז המקצוע: חיה פרייטג לוי (שש שנתי)

היסטוריה

רכז המקצוע: טליה בוכריס (שש שנתי)

ספרות

רכז המקצוע: דפנה רוגל וולף (שש שנתי)

תנ"ך

רכז המקצוע: שלומית בן לוי (שש שנתי)

חינוך גופני

רכז המקצוע: יוסי פאר (שש שנתי)

לשון והבעה

רכז המקצוע: מירב שם טוב (שש שנתי)

ערבית

רכז המקצוע: ליאורה מוראד (שש שנתי)

גאוגרפיה

רכז המקצוע: אירס יעקב (שש שנתי)