טיול שנתי- שכבת י'

טיול שנתי- שכבת יא'

טיול שמתי- שכבת יב'